Trial Services

 

 

Genel Müdür Mesajı
Değerli iş ortaklarımız,
Telekomünikasyon sektöründe öncü bir rol üstlenmek hedefiyle yola çıktığımız 2004 yılından bu yana önemli projelere imza atarak sürekli gelişiyoruz. Uydu iletişim sektörünün lider ekipman üreticilerinden biri olan ND Satcom ile yapmış olduğumuz ortaklığın  hizmet kalitemizde sağladığı artışı tüm bu yıllarda beraberce takip ettik.
Altyapımızı, teknik ekipmanımızı ve insan kaynaklarımızı geliştirip, istediğimiz noktaya gelmemizi sağlayacak yatırımlarımızı tamamlayıp kısa sürede finansal ve stratejik hedeflerimize ulaşmada önemli mesafeler katettik. Telekomünikasyonda önemli bir oyuncu olmanın getirdiği sorumlulukla, küresel değişimleri ve yenilikleri izleyip Türkiye’ye adapte ederek, yeni yatırımlar yapmakta, gelişime katkıda bulunmayı sürdürmekteyiz.
Sahip olduğumuz bilgi birikimi, nitelikli ve deneyimli iş gücü, üstün teknolojik altyapı ve Türkiye’nin tek global telekomünikasyon operatörü olmanın getirdiği güçle sektörde farklılık ve artı değer yaratıyoruz. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da pek çok ülkede operasyonlar yürütüyor, büyük yatırımlarla uluslararası projeler gerçekleştiriyoruz. Bosphocom olarak amacımız, sunduğumuz ürünler ve hizmetler ile iş ortaklarımızın verimliliğini artırmak. Bu doğrultuda, fiyat değil kalite odaklı bir rekabet anlayışını benimseyerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Sürekli değişen ve gelişen dinamik bir dünyada başarılı olmak için gerekli olan teknolojik çözümleri sunmaya, güvenilir bir iş ortağı olarak müşterilerimize katma değer yaratmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla,
Kerem Resuloğlu
Genel Müdür