Trial Services

 

 

Hizmetlerimiz
SERVİS SAĞLAYICI OLARAK BOSPHOCOM :
KAPALI DEVRE KURUMSAL AĞLAR : Bosphocom , şirketlerin farklı lokasyonlarının birbirleriyle olan her türlü telefon, faks, data (WAN / LAN) ve intenet erişim ihtiyaçlarını tamamiyle onlara ait bir kapasite tahsisiyle uydu teknolojisi kullanarak dış kaynak kullanımı modeliyle sunduğu çözümlerle karşılamaktadır.İster fully meshed , ister partial meshed ister star topolojilerde sunulan ağ çözümleri , çoğrafi lokasyondan bağımsız , minimum yatırım maliyetli %99.5 minimum hizmet sürekliliği garanti edilmektedir.Agip, Petro Canada, INA Oil, Kolin İnşaat,
 
DVB – RCS TABANLI HİZMETLER : Bosphocom Istanbul da sahip olduğu DVB – RCS HUB I üzerinden ve kooperasyon ortaklarının Madrid , Oslo , Florida ve Kaliforniya şehirlerinde bulunan HUB ları üzerinden kurumsal ve bireysel müşterilerine uydu üzerinden internet ve paket data hizmetleri sunmaktadır. Farkli hızlarda ve farklı hizmet kalitesi paketleriyle gerek Türkiye gerekse de Orta Doğu ve Avrupa ülkelerini hizmet kapsama sahasında bulunduran Bosphocom, kooperasyon ortaklarının HUB merkezleri üzerinden de entegre olarak küresel kapsama imkanı sunmaktadır. Bosphocom söz konusu hizmetlerini karasal noktaların yanında, hareketli radom antenlerin kullanımı ile her türlü deniz araçlarına da temin etmektedir.
İŞLETME VE BAKIM ONARIM HİZMETLERİ :
Türkiye nin gelmiş geçmiş en büyük DVB – RCS VSAT uydu haberleşme sistemini Türksat A.Ş. adına T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na yaklaşık 5000 köy okuluna temel internet servislerini sunmak için kurup devreye alan Bosphocom bir yıl sure ile sistemin gerek HUB merkezi gerekse de saha işletim operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir.Keza aynı sure zarfında T.C. Adalet Bakanlığı , T.C. Denizcilik Müsteşarlığı ve kimi diğer Kamu kuruluşlarında işletmede olan toplam 850 adet VSAT sisteminin tüm saha işletmesi Bosphocom’ca sağlanmıştır.Tüm bu sure zarfında toplamda yaklaşık 6000 adet VSAT terminalinin tüm işletme ve hizmet devamlılığı sorumluluğunu üstlenen Bosphocom, Comsys Report 11th edition da belirtildiği üzre Türkiye’de kurulu olan özel sektör ve kamu’nun kullanmakta olduğu toplam yaklaşık 10.000 terminalin %60’ı gibi bir orana hizmet vermiştir.
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ OLARAK BOSPHOCOM :
Servis sağlayıcılığın yanında kurum ve kuruluşların hertürlü ilgili kurum ya da kuruluşa özel uydu haberleşme sistemleri temininde anahtar teslim çözümler sunan Bosphocom özellikle aşağıda kısaca özetlediğimiz uygulamalar için optimum altyapıları kurup, devreye almakta ve ilgili kuruluşların kullanımına sunmaktadır.
HAVA TRAFİK KONTROL :
Havakontrolörlerinin ve hava trafik kontrol işletmelerinin gerek ses gerek radar gerek data bilgilerini ATC ( hava trafik kontrol ) noktaları arasında kesintisiz, güvenilir ve hızlı aktarım ihtiyaçlarını sağlayan uydu tabanlı haberleşme sistemleri gerek karasal altyapının olmadığı noktalar arasında gerekse de yedekleme amaçlı olarak en optimum çözümü sunmaktadır. Bu tip uygulamalar için en uygun çözümleri sunan Bosphocom özellikle fully meshed topolojiyi destekleyen MF – TDMA tabanlı sistemleriyle ön plana çıkmaktadır.LCAA ( Libya Sivil Havacılık Otoritesi ) in tüm hava trafik control noktaları arasındaki radar, telsiz ve data haberleşme aktarımı için kullanılan uydu haberleşme altyapısı tümüyle Bosphocom tarafından temin edilmiş, kurulmuş ve işletmeye alınmıştır.
UZAKTAN EĞİTİM :
Uydu tabanlı çözümler, uzaktan eğitim konusunda gerek bant genişliği kullanımı, gerek homojen bir topoloji sunma gerekse de yüksek hizmet kalitesini sağlama açısından benzer altyapılara gore en avantajlı çözümleri sunmaktadır.Bosphocom 2008 yılında, bu alanda tüm dünya daki en büyük beşinci, Türkiye’de ise var olan en büyük uydu haberleşme altyapısını Turksat A.Ş. adına T.C. Milli Eğitim Bakanlığı için temin etmiş, kurmuş, devreye almış ve 2009 yılı eğitim öğretim sezonu sonuna kadar bilffil işletmiştir.Tüm Türkiye sathına yayılmış toplam 5000 okulda kurulu olan sistem, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan en büyük uydu tabanlı iletişim projesidir.
NAKLEN YAYIN ARABALARI :

Hızlı, kati ve yüksek kaliteli naklen yayın günümüz TV yayıncılığı dünyasında habercilik alanında fark yaratmanın en önemli unsurudur. Bosphocom TV yayıncılarına sunduğu ileri teknoloji ürünü naklen yayın arabaları ve opsiyonel hizmetleriyle yayıncı kuruluşların çözüm ortağıdır.

 

WDR (West Deutsche Rundfunk), Federal Almanya Cumhuriyeti’nin en büyük TV yayıncı kuruluşunun tüm naklen yayın uydu transmisyon kapasitesi 2006 yılından beri Bosphocom tarafından temin edilmektedir. Keza WDR’ ın tüm naklen yayınlarının teknik kontrolleri ve naklen yayın arabalarının teknik parametre ayarlamaları Bosphocom tarafından 7x24 çalışan İstanbul’daki Bosphocom NOC (Network Operation Center) ‘undan uzaktan erişimle Bosphocom personelince gerçekleştirilmektedir.
 
 
SABİT İSTASYONLAR :
Gerek TV ve radio yayıncılığına, gerekse de Askeri ve sair sivil kullanımlara yönelik her türlü sabit yer istasyonu, Bosphocom ‘un en son teknoloji, yüksek kalite standartlarına haiz çözümleriyle kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. C, Ku, Ka ve X band, analog, DVB, dijital hertürlü uplink ve downlink yer istasyonları ister TV ve radio yayıncılığı ister teleport uygulamaları ister DTH ( direct to home ) uygulamaları için Bosphocom tarafından temin edilmekte, kurulup işletmeye alınmakta arzu edildiği taktirde işletilmektedir.